بچّه مردم

بچّه مردم

معرفی و بررسی داستان کوتاه بچّه مردم اثر جلال آل احمد

مردی که سوالات عجیب می پرسید

مردی که سوالات عجیب می پرسید

روایت کوتاهی از مردی که سوالات عجیب می پرسید

خیلی دور، خیلی نزدیکدیالوگ باز، قسمت دوم
خیلی دور، خیلی نزدیک

استخوان های اشتباهی! نوشته محمّد طالبی

استخوان های اشتباهی! نوشته محمّد طالبی

داستان کوتاه استخوان های اشتباهی اثر محمّد طالبی


همه فکر می کردند استخوان هایم را بعد از بیست و پنج سال مفقودالاجسد شدن به زادگاهم برگرداندند؛ ولی استخوان یکی از نیروهای دشمن، اشتباهی جای استخوان های من به شهرم آورده شده بود...

جهان با من برقص، دیدن یا ندیدن مسئله این است

جهان با من برقص، دیدن یا ندیدن مسئله این است

بررسی نطرات بینندگان و منتقدان نسبت به تازه ترین اثر سروش صحت به نام جهان با من برقص

مردی که با ترانه هایش نوبلی شد

مردی که با ترانه هایش نوبلی شد

در این مطلب به معرفی گزیده هایی از اشعار باب دیلن و حقیقت هایی از او می پردازیم ...

داستانک مهمانی میلیون دلاری

داستانک مهمانی میلیون دلاری

داستانک مهمانی میلیون دلاری

داستانک مامان؟ بابا کی می آید؟

داستانک مامان؟ بابا کی می آید؟

داستانک مامان؟ بابا کی می آید؟

راز

راز

داستانک راز نوشته تام فورد

آمریکایی

آمریکایی

معرفی داستان کوتاه آمریکایی به قلم عیسی شریعتی