داستانک گورکن

داستانک گورکن

نوشته ای بر داستانک گورکن نوشتۀ استیون مک لئود

میرزا حسین و اسمال چارکی

میرزا حسین و اسمال چارکی

معرفی داستان کوتاه میرزاحسن و اسمال چارکی اثر رضا طوسی

من نباید خودم باشم! چون مردم من رو می شناسن

من نباید خودم باشم! چون مردم من رو می شناسن

 

 
 
من نباید خودم باشم! چون مردم من رو می شناسن
دیالوگ باز، قسمت چهارم

تو کلانتری ده جور پرونده داره ...

تو کلانتری ده جور پرونده داره ...

 

 

دیالوگ باز، قسمت سوم
تو کلانتری ده جور پرونده داره ...

خوک!

خوک!

چند یادداشت کوتاه دربارۀ فیلم سینمایی خوک اثر مانی حقیقی

همۀ ما آزاد متولّد شده ایم!

همۀ ما آزاد متولّد شده ایم!

همۀ ما آزاد متولّد شده ایم!

داستانک وقتی زمانش برسد ...

داستانک وقتی زمانش برسد ...

داستانک وقتی زمانش برسد، نوشتۀ اشفاق محمد، مترجم سمیرا گیلانی

داستانک تخفیف

داستانک تخفیف

داستانک تخفیف نوشتۀ محمد علم الله صلاحی، مترجم سمیرا گیلانی

برای خدا، شرطبندی کنید!

برای خدا، شرطبندی کنید!

برای خدا، شرطبندی کنید!

اولین شمارۀ گاهنامه ادبی آنتی مانتال

اولین شمارۀ گاهنامه ادبی آنتی مانتال

جهت دریافت شمارۀ اوّل گاهنامۀ ادبی آنتی مانتال به ادامۀ مطلب بروید ...