شعر سیب حمید مصدّق (عناصر و بیانیه ها)

شعر سیب حمید مصدّق (عناصر و بیانیه ها)

شعر سیب حمید مصدّق از جمله شعر هایی است که در حافظه بسیاری از افرادی که اهل ادب هم نیستند ،می ماند.

در این نوشته ، به عناصر و بیانیه های شعر سیب پرداخته می‌شود :

(جهت خواندن متن برروی ادامه مطلب کلیک کنید)