آگاهی از وضعیت جامعه گذشته با داستان تویست داغم کن

آگاهی از وضعیت جامعه گذشته با داستان تویست داغم کن

معرفی کتاب "تویست داغم کن" اثر ر.اعتمادی

آیا تحلیل کاریکاتور نیاز به آموزش دارد ؟.

آیا تحلیل کاریکاتور نیاز به آموزش دارد ؟.

مدتی پیش در فضای اینترنت با مطلبی رو به رو شدم تحت عنوان "آموزش تحلیل کاریکاتور" ، در صورتی که عقیده من اینگونه بود : تحلیل کاریکاتور نیاز به آموزش ندارد زیرا کاریکاتور باید به شکل عوّام فهم باشد و مردم عادی توانای درک آنرا داشته باشند ...