رویا، نوشته‌ی عرفان طاهری

رویا، نوشته‌ی عرفان طاهری

بخشیدن و فراموش کردن و فراموش شدن

بخشیدن و فراموش کردن و فراموش شدن

معرفی داستان کوتاه مرد اسکلتی اثر جناب آقای مهدی رضایی

بررسی داستان کوتاه لا به لای زمستان (محمّد اسدی)

بررسی داستان کوتاه لا به لای زمستان (محمّد اسدی)

بخشی از داستان:

دشت های دوسوی جاده پوشیده از برف اند، تنک، ناهموار. اینجا و آنجا خاک زورش بر برف چربیده و پهنه زمینی قهوه ای یا خاکستری لابه لای سفیدی ها خودنمایی می کند ...

داستان دو هزار تومان ناقابل

داستان دو هزار تومان ناقابل
داستان دو هزار تومان ناقابل اثر بنیامین نوری

پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا

گاهی بسیار مشکل است فهماندن چیزی به کسی که نمی فهمد

گاهی بسیار مشکل است فهماندن چیزی به کسی که نمی فهمد

معرفی داستان کوتاه پوست نارنج اثر صمد بهرنگی