داستانک گوسفند زنده

داستانک گوسفند زنده
داستانک گوسفند زنده

دومین شماره از ماهنامۀ ادبی کتابنامۀ افغانستان

دومین شماره از ماهنامۀ ادبی کتابنامۀ افغانستان
جهت دریافت به ادامۀ مطلب مراجعه کنید ...

تبریز در میلان

تبریز در میلان

معرفی داستان تبریز در میلان اثر منصور ظابطیان

پدر ژپتو

پدر ژپتو

معرفی ناداستان کوتاه پدر ژپتو اثر مهراوه فردوسی

داستانک یک شب بارانی

داستانک یک شب بارانی

داستانک یک شب بارانی اثر دلوروس روپ

داستانک بنگ! بنگ!

داستانک بنگ! بنگ!

داستانک بنگ! بنگ!

من و کفشدوزک

من و کفشدوزک

معرفی داستان کوتاه ضمیر ظالم به قلم محمّد طلوعی

13 جمله از قصّه ماهی سیاه کوچولو که باید چندین بار خواند

13 جمله از قصّه ماهی سیاه کوچولو که باید چندین بار خواند

13 جمله از قصّه ماهی سیاه کوچولو که باید چندین بار خواند

Hollywood sign, Posted by theHgogochani

Hollywood sign, Posted by theHgogochani

افسانه، نوشته‌ی عرفان طاهری

افسانه، نوشته‌ی عرفان طاهری

افسانه، نوشته عرفان طاهری