مَهان

وبلاگ بنیامین نوری

نُه حقیقت جالب و خواندنی از مارکز

نُه حقیقت جالب و خواندنی از مارکز

مجموعه شعر به رود وصلم کن

نگاهی بر مجموعه شعر به رود وصلم کن، سرودۀ سیامک کیهانی

جوجه تیغی

یادداشتی کوتاه بر فیلم تئاتر جوجه تیغی

مروری بر شمارۀ شانزدهم مجلۀ سه نقطه

مروری بر شماره شانزدهم مجلۀ طنز سه نقطه

داستان کوتاه

دو هزار تومان ناقابل

چهارشنبه شب بود، مدام در رخت خواب تکان می خوردم یا بالشتم را عوض می کردم ولی اصلاً خوابم نمی برد؛ دلیلش را هم نمی دانستم، صبرکنید می دانستم امّا طوری برای خودم وانمود می کردم که نمی دانم! به خاطر همان دو هزار تومانی است که امروز صبح بعد کلاس ریاضی برروی زمین حیاط مدرسه دیدم، آن را برداشتم، یک کیک و آبمیوه خریدم و خوردم.

متن کامل داستان

بنیامین نوری در شبکه های اجتماعی