مَهان

وبلاگ بنیامین نوری

جمله شکافی دوم، پول

پول

«هر گوشه ای از دنیا آنکه پولی دارد و از دست نمی دهد به من توهین می کند.»

جمله شکافی اوّل، زندگی

زندگی

«تا ندانیم چرا نباید خودکشی کنیم، نمی دانیم چرا باید زندگی کنیم.»

داستان کوتاه

دو هزار تومان ناقابل

چهارشنبه شب بود، مدام در رخت خواب تکان می خوردم یا بالشتم را عوض می کردم ولی اصلاً خوابم نمی برد؛ دلیلش را هم نمی دانستم، صبرکنید می دانستم امّا طوری برای خودم وانمود می کردم که نمی دانم! به خاطر همان دو هزار تومانی است که امروز صبح بعد کلاس ریاضی برروی زمین حیاط مدرسه دیدم، آن را برداشتم، یک کیک و آبمیوه خریدم و خوردم.

متن کامل داستان

بنیامین نوری در شبکه های اجتماعی