داستانک درۀ غیب گو

داستانک درۀ غیب گو

داستانک درۀ غیب گو

داستانک هشتم دسامبر هزار و نه صد و هشتاد

داستانک هشتم دسامبر هزار و نه صد و هشتاد

داستانک هشتم دسامبر هزار و نه صد و هشتاد نوشتۀ دیوید کانگاتون

سیم، سنگ، ساچمه

سیم، سنگ، ساچمه

نگاهی بر مجموعه داستان اینجا خانۀ من است و داستان کوتاه سیم، سنگ، ساچمه

نباید توضیح داد

نباید توضیح داد

معرفی داستان نباید توضیح داد نوشتۀ سارا محمّدی نوترکی

شش حقیقت کوتاه دربارۀ ارنست همینگوی که خواندنش خالی از لطف نیست

شش حقیقت کوتاه دربارۀ ارنست همینگوی که خواندنش خالی از لطف نیست

شش حقیقت کوتاه دربارۀ ارنست همینگوی که خواندنش خالی از لطف نیست

«این حقایق از گفت و گوی همینگوی با نوجوان های دهکدۀ هیلی برداشته شده که مترجم این گفت و گو، آقای احمد کسایی پور می باشد.»

روایت شجریان

روایت شجریان

هر شکلی از پایان یک پایان باز است.

علی خادمی

زندگی چقدر عجیب می چرخد و می چرخاند، در شمارۀ 115 مجلۀ داستان همشهری به دلیل تولّد استاد شجریان، یک مجموعه روایت به نام ایشان منتشر کردند ولی زمانی که ما می خواهیم این روایت ها را معرفی کنیم، چند روز از مرگ ایشان گذشته ...

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجریبات نویسندگی نوشتۀ مهدی رضایی

سنگی بر گوری

سنگی بر گوری

مروری بر ناداستان سنگی بر گوری، نوشتۀ جلال آل احمد

داستانک قصّۀ شب

داستانک قصّۀ شب

داستانک قصّۀ شب نوشتۀ جفری وایت مور

داستانک دوست بازیافته

داستانک دوست بازیافته

داستانک دوست بازیافته نوشتۀ دیوید هوفمان