من نباید خودم باشم! چون مردم من رو می شناسن

من نباید خودم باشم! چون مردم من رو می شناسن

 

 
 
من نباید خودم باشم! چون مردم من رو می شناسن
دیالوگ باز، قسمت چهارم

تو کلانتری ده جور پرونده داره ...

تو کلانتری ده جور پرونده داره ...

 

 

دیالوگ باز، قسمت سوم
تو کلانتری ده جور پرونده داره ...

خیلی دور، خیلی نزدیک

خیلی دور، خیلی نزدیک

 

 
دیالوگ باز، قسمت دوم
خیلی دور، خیلی نزدیک

من باید امتحان کنم ...

من باید امتحان کنم ...
 
 
دیالوگ باز، قسمت اوّل
من باید امتحان کنم ...