خوک!

خوک!

چند یادداشت کوتاه دربارۀ فیلم سینمایی خوک اثر مانی حقیقی

لتیان، شخصیت های غیرواقعی!

لتیان، شخصیت های غیرواقعی!

در این مطلب به چند نکته در فیلم جدید لتیان می پردازیم که اولین ساخته علی تیموری می باشد

جهان با من برقص، دیدن یا ندیدن مسئله این است

جهان با من برقص، دیدن یا ندیدن مسئله این است

بررسی نظرات بینندگان و منتقدان نسبت به تازه ترین اثر سروش صحت به نام جهان با من برقص