مَهان

وبلاگ بنیامین نوری

معرفی کتاب حرفه: داستان نویس، جلد اوّل

کتاب حرفه:داستان نویس چیست؟

به درد چه کسانی می خورد؟

و ...

مروری بر کتاب راه هنرمند

مروری بر کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون و ترجمۀ گیتی خوشدل

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجریبات نویسندگی نوشتۀ مهدی رضایی

مروری بر کتاب چگونه برای مجلّه ها داستان کوتاه بنویسیم؟

مروری بر کتاب چگونه برای مجلّه ها داستان کوتاه بنویسیم

_ که چاپ شود؟

نوشتۀ سوفی کینگ

مترجم: سلما رضوان جو

داستان کوتاه

دو هزار تومان ناقابل

چهارشنبه شب بود، مدام در رخت خواب تکان می خوردم یا بالشتم را عوض می کردم ولی اصلاً خوابم نمی برد؛ دلیلش را هم نمی دانستم، صبرکنید می دانستم امّا طوری برای خودم وانمود می کردم که نمی دانم! به خاطر همان دو هزار تومانی است که امروز صبح بعد کلاس ریاضی برروی زمین حیاط مدرسه دیدم، آن را برداشتم، یک کیک و آبمیوه خریدم و خوردم.

متن کامل داستان

بنیامین نوری در شبکه های اجتماعی