مروری بر مجموعه شعر کیک شاتوتی

مروری بر مجموعه شعر کیک شاتوتی

مروری بر مجموعه شعر کیک شاتوتی اثر بهار زروانی

سیم، سنگ، ساچمه

سیم، سنگ، ساچمه

نگاهی بر مجموعه داستان اینجا خانۀ من است و داستان کوتاه سیم، سنگ، ساچمه

نباید توضیح داد

نباید توضیح داد

معرفی داستان نباید توضیح داد نوشتۀ سارا محمّدی نوترکی

شش حقیقت کوتاه دربارۀ ارنست همینگوی که خواندنش خالی از لطف نیست

شش حقیقت کوتاه دربارۀ ارنست همینگوی که خواندنش خالی از لطف نیست

شش حقیقت کوتاه دربارۀ ارنست همینگوی که خواندنش خالی از لطف نیست

«این حقایق از گفت و گوی همینگوی با نوجوان های دهکدۀ هیلی برداشته شده که مترجم این گفت و گو، آقای احمد کسایی پور می باشد.»

روایت شجریان

روایت شجریان

هر شکلی از پایان یک پایان باز است.

علی خادمی

زندگی چقدر عجیب می چرخد و می چرخاند، در شمارۀ 115 مجلۀ داستان همشهری به دلیل تولّد استاد شجریان، یک مجموعه روایت به نام ایشان منتشر کردند ولی زمانی که ما می خواهیم این روایت ها را معرفی کنیم، چند روز از مرگ ایشان گذشته ...

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی

مروری بر کتاب خطاهای نویسندگی و تجریبات نویسندگی نوشتۀ مهدی رضایی

سنگی بر گوری

سنگی بر گوری

مروری بر ناداستان سنگی بر گوری، نوشتۀ جلال آل احمد

مروری بر کتاب چگونه برای مجلّه ها داستان کوتاه بنویسیم؟

مروری بر کتاب چگونه برای مجلّه ها داستان کوتاه بنویسیم؟

مروری بر کتاب چگونه برای مجلّه ها داستان کوتاه بنویسیم

_ که چاپ شود؟

نوشتۀ سوفی کینگ

مترجم: سلما رضوان جو

خواب شفیره ها

خواب شفیره ها

نگاهی به داستان کوتاه خواب شفیره ها و مجموعه داستان ابر صورتی نوشتۀ علیرضا محمودی ایرانمهر

یادی از خاطره به خاطر نوشتن و ...

یادی از خاطره به خاطر نوشتن و ...

این عکس را فکر کنم حدود سه سال پیش، در یک اردوی کلاسی گرفتم، فکر کنم روستای ابیانه بود؛ راستش دقیق یادم نیست. آن روز انقدر عصبانی بودم که این نوشتۀ "بنازم به این فرهنگ ..." را نوشتم امّا امروز نمی خواهم دربارۀ فرهنگ و مسائل فرهنگی بنویسم؛ می خواهم از زاویۀ دیگری به عکس نگاه کرده و از آن دیدگاه بنویسم ...